zapraszamy na różaniec św. w każdy czwartek  o godzinie 20:00 

spotkania odbywają się na Skype

Podczas spotkania modlimy się wstawienniczo za siebie, modlimy się także wybranymi modlitwami z Kościoła Prawosławnego - jesteśmy katolikami -  czytamy i rozważamy Pismo Święte, czytamy i rozważamy Orędzia, wzywamy i prośmy o codzienną pomoc do Ducha Świętego.

Wszystko to według wskazówek Vassuli i według międzynarodowego modlitewnika PZWB dla grup modlitewnych.

Skontaktuj się by otrzymać link


kontakt

Medytacje z Orędzi Prawdziwego Życia w Bogu:

Pan Jezus mówi : ' … przyjdź, ty, który błądzisz na tym pustkowiu  mówiąc: „szukałem Mego Odkupiciela, ale Go nie znalazłem;” znajdź Mnie, Mój umiłowany, w czystości serca, kochając Mnie bezinteresownie; znajdź  Mnie w świętości, w oddaniu jakiego od ciebie oczekuję; znajdź Mnie, zachowując Moje Przykazania, znajdź Mnie, zastępując zło miłością; znajdź Mnie w prostocie serca; nie grzesz więcej; przestań czynić zło; naucz się czynić dobro, szukaj sprawiedliwości; niech to pustkowie i oziębłość zatryumfują; niech twoje małe zaangażowanie zapłonie gorejącym płomieniem; odrzuć apatię i zastąp ją gorliwością;

uczyń te wszystkie rzeczy tak, byś mógł powiedzieć: „szukałem Mojego Odkupiciela i znalazłem Go, był przy Mnie cały czas, ale pogrążony w ciemnościach nie mogłem Go zauważyć; O chwała niech będzie Bogu! Błogosławiony niech będzie nasz Pan! jak mogłem być tak zaślepiony?” przypomnę Ci wtedy, jak zachować i cenić Moje Zasady, abyś mógł żyć;♥ (8.7.1989)

Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ... ;