O Nas


                                              

IMG_5065.jpg
                                           

 


Założyliśmy Stowarzyszenie Prawdziwego Życia w Bogu w Polsce z pełną aprobatą Fundacji Prawdziwego Życia w Bogu w Genewie, której celem jest opieka nad Orędziami od Boga skierowanymi do naszego pokolenia. Nasze Stowarzyszenie jest oficjalnie zarejestrowane przez władze polskie. Uczyniliśmy to po to, aby mieć odpowiednie prawa oraz pomoc w osiągnięciu celów naszego Stowarzyszenia, którymi są:

1. Ewangelizacja przy pomocy Orędzi 

2. Zachowanie czystości tłumaczeń i oparcie tychże na tekstach oryginału bez żadnych zmian ani własnych komentarzy.


Jesteśmy wdzięczni Bogu za nasze nawrócenie i wylanie się Ducha Św. na nas nie zasługujących żadnych specjalnych względów od Boga. On jednak w Sw0jej nieskończonej Miłości i Miłosierdziu zaprosił nas do tego Dzieła i do czytania Orędzi Prawdziwego Życia  w Bogu.

Mieszkamy dosłownie po całym świecie: w Polsce, Anglii, USA, Grecji czy Australii. Jednak mamy ze sobą kontakt, często się spotykamy ( co tydzień modlimy się razem i zapraszamy wszystkich aby dołączyli do nas) a przede wszystkim kochamy się wzajemnie jak w najlepszej rodzinie.

Orędzia przekazane Vassuli zbliżyły nas do Boga, nawróciły, skierowały na drogę Poznania Boga Trójjedynego. Postępy duchowe są kierowane przez Ducha Świętego w szkole prowadzonej przez Samego Boga przez te Orędzia. Założyliśmy tą stronę i nasze Stowarzyszenie, aby oddać Bogu Chwałę za to co czyni w naszych czasach  i naszych duszach.


Dołącz do nas - napisz po więcej informacji.