17 września 2023

(Część tego orędzia otrzymałam w Kościele, potem w domu orędzie trwało dalej.)

Panie i Królu, Boże, mój Zbawco, mój Domu, moje Miejsce Odpoczynku,

kocham Cię i jestem pełna radości, że dałeś mi odkryć, że do Ciebie należę;

uczyniłeś mnie silną przez moją słabość;

Twoja Obecność jest moją rozkoszą!

ponieważ Twoje Światło padło na moją ścieżkę,

ocaliłeś moje stopy od potknięcia,

tak jak Pasterz, który prowadzi na pastwisko Swoje stado,

poprowadziłeś mnie ścieżkami cnoty i Miłości;

córko! lilio pośród cierni, Moja umiłowana, jestem twój, tak samo jak ty jesteś Moja, mów więc do

Mnie, Moja umiłowana, okryj wonnością Moje Serce, bo twoja rozmowa pociesza Moje zranione

Serce; niech twoje pragnienie będzie skupione wyłącznie na Mnie;

przebudziłem cię i odnowiłem cię i powstrzymałem cię od pogoni za wiatrem, błąkającą się jak

zagubiona owca; przywiodłem cię, Moja umiłowana, na Moje Królewskie Dziedzińce, przed

obecność Mojego Ojca, o tak! również twojego Ojca! w Jego Obecności twoje serce podskoczyło

jak jelonek, kiedy Go rozpoznałaś; Promienie z Jego Ust, kiedy zawołał ciebie po imieniu, osłoniły

ciebie Jego Chwałą jak welon; była to przejmująca chwila radości w niebie pośród wszystkich

Moich Aniołów;

zachowałam w pamięci to pierwsze spotkanie, aby móc je wszystkim przekazać, zwłaszcza istotom

nieistniejącym;

obdarzyłem ciebie odwagą, abyś zapanowała nad złem, i włożyłem w twoje usta przekonujące

słowa, kiedy chodzisz od narodu do narodu, by świadczyć w Moim imieniu; zwłaszcza gdy stajesz

wobec tych, którzy mają pieczę nad Moim Kościołem, którzy stali się bardziej zarządcami niż

pasterzami, tracąc tym samym swoją laskę, podczas gdy niektórzy dalej stawiają chwałę człowieka

ponad Moją Chwałą;

nasyć Moje Serce wonnością, to Serce, które jest twoim Schronieniem, twoją kryjówką;

Mój Panie, Twoja siła przeważa nad wszystkim, promieniej na Twoje Dzieło Swoją Chwałą i

Blaskiem, niech będzie to kojącym balsamem dla udręczonych; 

na końcu zostanę uwielbiony i zwyciężę, nabierz więc otuchy; oprzyj się na Mnie i postaraj się

zrozumieć, że Moja Ręka trzyma twoją rękę, abyś napisała te Ody i to Ja dają tobie siłę i Ja ją

odbieram, kiedy chcę; to Ja ciebie podnoszę i Ja ciebie poniżam; to Ja podtrzymuję cię Moją

Prawicą i Ja ciebie przewracam; nie zapominaj, że jestem Bogiem, który kocha cię do szaleństwa,

wybrałem cię, abyś pokierowała Mój Kościół do jedności; zrobiłem z ciebie świadka dla ludu Mego

Kościoła, zwołując ich, aby razem się ze sobą dzielili;

Czy wilk i baranek mogą się zgodzić? i tak jest z różnymi obrządkami chrześcijańskimi, tak

doświadczyłam… 


Ja powstanę i ugnę ich... Moja Ręka nie jest zbyt krótka, by ich ugiąć, a potem, by ich zbawić;

niebo i ziemia i wszyscy jej mieszkańcy będą krzyczeć z radości, kiedy Mój Kościół będzie jeden,

bo tak jak wiele innych mów, które przepowiedziałem i się potwierdziły, tak i ta zostanie

spełniona... nie wątp więc, nie obawiaj się, bo Ja jestem twoim Zbawicielem, który we właściwym

czasie spełni wszystkie Swoje wypowiedzi; ic


14 września 2023
Moja córko! to Moja Bitwa, a ty, ty jesteś jedynie jej uczestniczką; usuń się w cień i pozwól, abym
Ja ciebie prowadził; pośród wielu, Mój płomień w tobie nigdy się nie zmniejszy;
Mój Boże, Miłośniku ludzkości, Ty jesteś moim Bogiem. Wysławiam Twoje Święte Imię i wywyższam
Ciebie, bo przeprowadziłeś na mnie i na innych, których wybrałeś, wszystkie Swoje zamierzenia
obmyślone na długo przed tym, jak się narodziliśmy. Teraz otwarte są bramy piekła i zatrzęsą się
podwaliny ziemi! Przez długi czas byliśmy ludem żyjącym bez Twego Świętego Imienia i dla wielu
stałeś się tylko mitem...
ach!! przy wszystkim, co ma nadejść, ziemia w swej duchowej suszy pęknie na kawałki; będzie ona
rozszczepiona i rozdarta przez ciężar swego grzechu i przez odmowę zerwania z grzechem i
żałowania za plugastwa, które nagromadziły się w jej wnętrznościach, bardzo ciążąc na niej; ziemia
musi zostać oczyszczona i obmyta; nie będzie już zdolna unieść ciężaru swego grzechu i plugastwa,
i tak w mgnieniu oka ziemia zadrży i się zatrzęsie, zrzucając większość swoich mieszkańców z
powierzchni ziemi, tak by nie powstali nigdy więcej; zamilknie wesoły dźwięk liry i ptaków,
Oblicze Sprawiedliwości wkrótce się objawi... wydarzy się to wszystko, kiedy będzie słychać, jak
Mój Ojciec w Niebie mówi „dość! już dość!”
powiedz Mi, Vassulo, cóż więcej mógłbym uczynić, czego nie uczyniłem?
ach! Panie! cóż mogę powiedzieć? wiem, że nie zachowuje się Twojego Świętego Prawa, a serca
tego pokolenia są z dala od Ciebie; Twoja Własność 1 obraca się w proch; także lud Kościoła nadal
ciska wzajemnie na siebie jadowite strzały, ale... 2
wiem, co chcesz powiedzieć, więc powiedz to!
wielkie jest Twoje Miłosierdzie, oszczędź nas!
nie! nie to mówisz...
dobrze więc, proszę, oczyść tę ziemię bez względu na to, ile wymaga obmycie tego plugastwa...
cieszę się, że powiedziałaś, co miałaś na myśli; 3 ach, teraz poczułaś Mój ból... Vassulo, Moja
umiłowana, czy teraz rozumiesz, dlaczego opóźniałem Swój Powrót? Mój Powrót nadejdzie i
słychać Moje Kroki, odbijają się one echem przez wąwozy, przez doliny, przez góry, i pośród
wszystkich narodów, z orszakiem niebiańskich zastępów 4 podążającym za Mną, powrócę; i Moje

1 Ziemia
2 Zawahałam się powiedzieć resztę...
3 Natychmiast wyczułam, jak cierpi Jezus, kiedy nas karze, cierpi On wielkie udręczenie, ponieważ Jego Miłość jest
tak wielka nawet dla największego grzesznika na tej ziemi i przypomniało mi to o Jonaszu, który był
niezadowolony, że Bóg oszczędził Niniwę, kiedy się nawróciła...
4 Aniołowie

anioły podniosą sygnał dla ludów, ogłaszając Moją Majestatyczną Obecność aż po krańce ziemi;
zaś wszyscy ci, co Mnie kochają, zawołają zwycięsko: „Święty! Odkupiciel! powrócił!” wszystkie
narody ujrzą Moją Chwałę i Moją Prawość; i jak jest napisane w Pismach, wydarzy się to: „gdy
znajdzie się dojrzały sok w winnych jagodach, mówią: nie niszczyć ich, bo to błogosławieństwo;
podobnie uczynię przez wzgląd na tych, co Mnie kochają i przez wzgląd na Moje sługi, aby nie
zniszczyć wszystkiego” 5
nie mów więc, Vassulo, „zostałam porzucona”, nie daj mi więcej tego słyszeć... 6 Ja jestem twoim
Pasterzem; powiedz Mi, który z pasterzy nie czuwa nad swoim stadem? i kimże jest garncarz, który
odrzuca dzieło swych rąk? posłuchaj Mnie: spoczywa na tobie Mój Duch, prowadząc ciebie, abyś
utrzymała żywym swój zapał i aby największe głębiny twego serca tęskniły za Mną z namiętnością,
modląc się o miłosierdzie, miłosierdzie dla wszystkich mieszkańców ziemi, tak aby oni również
zostali ocaleni... przyjdź teraz, pozwól, że odpocznę w milczeniu twego serca, w Mojej kryjówce;
Miłość cię kocha, ic Ja Jestem


1. Zawsze do was przylecę
16 czerwca 2023

(Święto Najświętszego Serca)

Ja Jestem, raduj się! pozwól, że powiem ci kilka słów: widzisz, jak przychodzę? wpadnij w Moje objęcia i poczuj bicie Mego Najświętszego Serca, pragnącego ciebie, pragnącego usłyszeć twoje pochwały i pragnącego usłyszeć twoje modlitwy, niech twoja dusza przylgnie do Mnie w Moich Objęciach, bo Ja jestem twoją skałą, twoim bezpieczeństwem, twoim Domem; Vassulo, pozwól, że zatrzymam cię zamkniętą w Moim Najświętszym Sercu, tym Sercu, które jest tak nierozumiane, odrzucane i tak niekochane;
spójrz, czyż nie zaprosiłem cię do mieszkania na Moich Królewskich Dziedzińcach Nieba, abym napełnił cię dobrymi rzeczami, które trwają wiecznie? chociaż twoje winy były liczne, Ja, który jestem Miłosierdziem, rozproszyłem jak chmurę twoje akty buntu, pozwalając tobie wkroczyć na Moje Królewskie Dziedzińce, ponieważ znałem twoje serce, serce, któremu mogę zaufać i dostarczyć wiedzy i które mogę obsypać bogactwem trwałym, którym cieszyć się będzie zarówno twoja dusza, jak i dusze inne;
Moi umiłowani, Moje Serce nie może znieść bycia pozostawionym
i zapomnianym przez tych, których kocham, błogosławieni ci, którzy słuchają Uderzeń Mego Serca, bo każdy, kto słucha Uderzeń Mego Serca, znajduje Życie: Moje Serce jest gotowe polecieć do was, na skrzydłach gołębicy; zawsze do was przylecę, jak to uczyniłem na Górze Kuszenia1
niczym skrzydlata gołębica przyleciałem do ciebie, abyś Mnie przyjęła; powiedz Mojemu ludowi
o tym, jak nie mogę się opanować, gdyż jestem chory z miłości i pragnienia, abyście przyjęli Mnie wszyscy i abym w was zamieszkał, tak abyście stali się częścią Mnie, ciałem Mojego Ciała, kością Mojej Kości:
pozostań wobec Mnie wierna, Moje dziecko, idąc za Królewskim Berłem Prawości; gdyż Moje Słowo to sama Prawość... kiedy cię zaprosiłem, poprosiłem, abyś odbudowała Mój Dom, abyś go upiększyła i go zjednoczyła, dałem tobie takie rozkazy; naucz się, że to Moje ręce utrzymały ciebie
w pionie w każdym narodzie, do którego ciebie posłałem, abyś szerzyła Moje słowa i Ja Sam podniosłem twój głos, Ja Sam wyrównałem twoją ścieżkę, abyś się nie potknęła, wołając do wygnańców, aby wrócili do Domu i wyrównali ścieżkę dla jedności, bez uprzedzeń, bez uporów, ale raczej żeby zgromadzili się wokół jednego Ołtarza; nie powiedziałem: gromadźcie się w chaosie, ale gromadźcie się w jedności i wzywajcie Mego Imienia razem jednym głosem, depcząc w ten sposób po Tym, który Dzieli; Moim celem jest zniesienie między Moimi Kościołami granic, które trzymają je w podziale;
trzymaj się blisko Mnie, córko, i nie obawiaj się, gdy na widnokręgu będzie widać wojska; bo upadną razem; położę kres ludzkiej pysze... będę nadal nad tobą czuwał i będę twoim doradcą; karm się Mną, abym dalej ciebie odnawiał; połóż Mnie jak pieczęć na swoim sercu, bo Moje Serce jest w ogniu,
w płomieniu, który nigdy nie gaśnie, płomieniu, którego nie zatopią potoki, ani nie ugaszą nigdy potopy! Miłość jest u twego boku! ic;


Przypisy:

1  Kiedy nasza grupa odwiedziła Górę Kuszenia, mieliśmy Mszę i grupie rozdawano Hostię, ale kiedy kapłan podszedł do mnie i był ode mnie około metra, Hostia z Kielicha wyleciała i doleciała do mnie, akurat udało mi się ją chwycić w dłonie. Kapłan powiedział: „Jezus po prostu nie mógł się doczekać…”


2. Mój Powrót nadejdzie i słychać Moje Kroki
14 września 2023

Moja córko! to Moja Bitwa, a ty, ty jesteś jedynie jej uczestniczką; usuń się
w cień i pozwól, abym Ja ciebie prowadził; pośród wielu, Mój płomień w tobie nigdy się nie zmniejszy;

Mój Boże, Miłośniku ludzkości, Ty jesteś moim Bogiem. Wysławiam Twoje Święte Imię i wywyższam Ciebie, bo przeprowadziłeś na mnie i na innych, których wybrałeś, wszystkie Swoje zamierzenia obmyślone na długo przed tym, jak się narodziliśmy. Teraz otwarte są bramy piekła i zatrzęsą się podwaliny ziemi! Przez długi czas byliśmy ludem żyjącym bez Twego Świętego Imienia i dla wielu stałeś się tylko mitem...

ach!! przy wszystkim, co ma nadejść, ziemia w swej duchowej suszy pęknie na kawałki; będzie ona rozszczepiona i rozdarta przez ciężar swego grzechu
i przez odmowę zerwania z grzechem i żałowania za plugastwa, które nagromadziły się w jej wnętrznościach, bardzo ciążąc na niej; ziemia musi zostać oczyszczona i obmyta; nie będzie już zdolna unieść ciężaru swego grzechu i plugastwa, i tak w mgnieniu oka ziemia zadrży i się zatrzęsie, zrzucając większość swoich mieszkańców z powierzchni ziemi, tak by nie powstali nigdy więcej; zamilknie wesoły dźwięk liry i ptaków, Oblicze Sprawiedliwości wkrótce się objawi... wydarzy się to wszystko, kiedy będzie słychać, jak Mój Ojciec w Niebie mówi „dość! już dość!

powiedz Mi, Vassulo, cóż więcej mógłbym uczynić, czego nie uczyniłem?

ach! Panie! cóż mogę powiedzieć? wiem, że nie zachowuje się Twojego Świętego Prawa, a serca tego pokolenia są z dala od Ciebie; Twoja Własność1
obraca się w proch; także lud Kościoła nadal ciska wzajemnie na siebie jadowite strzały, ale...2

wiem, co chcesz powiedzieć, więc powiedz to!

wielkie jest Twoje Miłosierdzie, oszczędź nas!

nie! nie to mówisz...

dobrze więc, proszę, oczyść tę ziemię bez względu na to, ile wymaga obmycie tego plugastwa...

cieszę się, że powiedziałaś, co miałaś na myśli;3
ach, teraz poczułaś Mój ból... Vassulo, Moja umiłowana, czy teraz rozumiesz, dlaczego opóźniałem Swój Powrót? Mój Powrót nadejdzie i słychać Moje Kroki, odbijają się one echem przez wąwozy, przez doliny, przez góry, i pośród wszystkich narodów,
z orszakiem niebiańskich zastępów4
podążającym za Mną, powrócę; i Moje anioły podniosą sygnał dla ludów, ogłaszając Moją Majestatyczną Obecność aż po krańce ziemi; zaś wszyscy ci, co Mnie kochają, zawołają zwycięsko: „Święty! Odkupiciel! powrócił!” wszystkie narody ujrzą Moją Chwałę i Moją Prawość; i jak jest napisane w Pismach, wydarzy się to: „gdy znajdzie się dojrzały sok w winnych jagodach, mówią: nie niszczyć ich, bo to błogosławieństwo; podobnie uczynię przez wzgląd na tych, co Mnie kochają
i przez wzgląd na Moje sługi, aby nie zniszczyć wszystkiego”5

nie mów więc, Vassulo, „zostałam porzucona”, nie daj mi więcej tego słyszeć...6 Ja jestem twoim Pasterzem; powiedz Mi, który z pasterzy nie czuwa nad swoim stadem? i kimże jest garncarz, który odrzuca dzieło swych rąk? posłuchaj Mnie: spoczywa na tobie Mój Duch, prowadząc ciebie, abyś utrzymała żywym swój zapał i aby największe głębiny twego serca tęskniły za Mną z namiętnością, modląc się o miłosierdzie, miłosierdzie dla wszystkich mieszkańców ziemi, tak aby oni również zostali ocaleni... przyjdź teraz, pozwól, że odpocznę w milczeniu twego serca, w Mojej kryjówce; Miłość cię kocha, ic Ja Jestem


Przypisy:

1  Ziemia

2  Zawahałam się powiedzieć resztę...

3  Natychmiast wyczułam, jak cierpi Jezus, kiedy nas karze, cierpi On wielkie udręczenie, ponieważ Jego Miłość jest tak wielka nawet dla największego grzesznika na tej ziemi
i przypomniało mi to o Jonaszu, który był niezadowolony, że Bóg oszczędził Niniwę, kiedy się nawróciła...

4  Aniołowie

5  Iz 65,8

6  Moi przyjaciele i ja wyszliśmy na kawę i rozmawiali oni z entuzjazmem, jak są „uniesieni”, kiedy rozmawiają ze mną przez telefon, co daje im radość, nawet jeśli wcześniej byli właśnie „przygnębieni”; że jest to jak lekarstwo. Uciekłam swoimi myślami do tego, że powiedziałam sobie, czemu mi się coś takiego nie przytrafia, ktoś do podniesienia mnie moralnie, kiedy jestem przygnębiona... i od razu usłyszałam Głos Jezusa mówiący mi po grecku και εμένα θεν με λογαριάζης? A Ja, czy się nie liczę?


3. Obdarzyłem ciebie odwagą, abyś zapanowała nad złem
17 września 2023

(Część tego orędzia otrzymałam w Kościele, potem w domu orędzie trwało dalej.)

Panie i Królu, Boże, mój Zbawco, mój Domu, moje Miejsce Odpoczynku,
kocham Cię i jestem pełna radości, że dałeś mi odkryć, że do Ciebie należę;
uczyniłeś mnie silną przez moją słabość;
Twoja Obecność jest moją rozkoszą!

ponieważ Twoje Światło padło na moją ścieżkę,
ocaliłeś moje stopy od potknięcia,
tak jak Pasterz, który prowadzi na pastwisko Swoje stado,
poprowadziłeś mnie ścieżkami cnoty i Miłości;


córko! lilio pośród cierni, Moja umiłowana, jestem twój, tak samo jak ty jesteś Moja, mów więc do Mnie, Moja umiłowana, okryj wonnością Moje Serce, bo twoja rozmowa pociesza Moje zranione Serce; niech twoje pragnienie będzie skupione wyłącznie na Mnie;

przebudziłem cię i odnowiłem cię i powstrzymałem cię od pogoni za wiatrem, błąkającą się jak zagubiona owca; przywiodłem cię, Moja umiłowana, na Moje Królewskie Dziedzińce, przed obecność Mojego Ojca, o tak! również twojego Ojca! w Jego Obecności twoje serce podskoczyło jak jelonek, kiedy Go rozpoznałaś; Promienie z Jego Ust, kiedy zawołał ciebie po imieniu, osłoniły ciebie Jego Chwałą jak welon; była to przejmująca chwila radości w niebie pośród wszystkich Moich Aniołów;

zachowałam w pamięci to pierwsze spotkanie, aby móc je wszystkim przekazać, zwłaszcza istotom nieistniejącym;

obdarzyłem ciebie odwagą, abyś zapanowała nad złem, i włożyłem w twoje usta przekonujące słowa, kiedy chodzisz od narodu do narodu, by świadczyć
w Moim imieniu; zwłaszcza, gdy stajesz wobec tych, którzy mają pieczę nad Moim Kościołem, którzy stali się bardziej zarządcami niż pasterzami, tracąc tym samym swoją laskę, podczas gdy niektórzy dalej stawiają chwałę człowieka ponad Moją Chwałą;

nasyć Moje Serce wonnością, to Serce, które jest twoim Schronieniem, twoją kryjówką;

Mój Panie, Twoja siła przeważa nad wszystkim, promieniej na Twoje Dzieło Swoją Chwałą i Blaskiem, niech będzie to kojącym balsamem dla udręczonych;

na końcu zostanę uwielbiony i zwyciężę, nabierz więc otuchy; oprzyj się na Mnie i postaraj się zrozumieć, że Moja Ręka trzyma twoją rękę, abyś napisała te Ody i to Ja dają tobie siłę i Ja ją odbieram, kiedy chcę; to Ja ciebie podnoszę i Ja ciebie poniżam; to Ja podtrzymuję cię Moją Prawicą i Ja ciebie przewracam; nie zapominaj, że jestem Bogiem, który kocha cię do szaleństwa, wybrałem cię, abyś pokierowała Mój Kościół do jedności; zrobiłem z ciebie świadka dla ludu Mego Kościoła, zwołując ich, aby razem się ze sobą dzielili;

Czy wilk i baranek mogą się zgodzić? i tak jest z różnymi obrządkami chrześcijańskimi, tak doświadczyłam...

Ja powstanę i ugnę ich... Moja Ręka nie jest zbyt krótka, by ich ugiąć,
a potem, by ich zbawić; niebo i ziemia i wszyscy jej mieszkańcy będą krzyczeć z radości, kiedy Mój Kościół będzie jeden, bo tak jak wiele innych mów, które przepowiedziałem i się potwierdziły, tak i ta zostanie spełniona... nie wątp więc, nie obawiaj się, bo Ja jestem twoim Zbawicielem, który we właściwym czasie spełni wszystkie Swoje wypowiedzi; ic


+++