Jestem Chrystusem, który jest Miłością

27 stycznia 2021

ach Vassulo! przyjdź i przyłącz się do Mnie, czy nie zauważyłaś jak Moja Miłość do ciebie przelewa się z Mojego Serca? tak jak kocham ciebie, tak też kocham wszystkich innych; tak,[1] pozwoliłem ujrzeć ci we Mnie, jak wylewam krew w bólu i smutku za to umierające pokolenie; wielu spoczywa bezradnych i bez nadziei w ciemności niedoli, w utrapieniu i mroku, zamiast zwrócić swoje spojrzenie w górę ku Mnie, aby otrzymać pomoc i nadzieję oraz napełnić swoje serce radością; niektórzy ciągle grają bezczelnych, ignorując dźwięk goryczy od swego Stworzyciela …

dziś świat zbiera to, co zasiał, jego plon to niedola, a mimo to tak wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, dlaczego czuje się tak nieszczęśliwie i pusto, nie zdają sobie oni sprawy, że stali się niewolnikami i częścią tego materialistycznego świata; jak więc nie mam odczuwać smutku? objawiłem ze Współczucia poprzez te Orędzia, ale także na inne sposoby, Moją Świętą Twarz, aby rozświetlić to pokolenie i je obudzić; dałem w każdym narodzie znaki i cuda, a jednak, pomimo tych wszystkich znaków wielu ciągle posiada ducha światowego, a jeszcze więcej ma ducha letargu; nie są ani gorący, ani zimni, pragnąłbym, aby byli albo jednym, albo drugim; ale ponieważ nie są żadnymi, a jedynie letnimi, stali się niewolnikami tego umierającego świata;

Mój Kościół, który potrzebował zjednoczenia, ciągle leży podzielony, a pasterze niepojednani, głusi na Moje Wezwania do jedności i do zjednoczenia dat Wielkanocy, bo wielu z nich przedkłada literę Prawa nad serce Prawa; czy mogę być zadowolony z tych pasterzy, którzy stają się przeszkodą dla jedności?

Moja Miłość do was wszystkich została objawiona, kiedy przyszedłem na świat, tak abyście mogli żyć przeze Mnie, który jestem Życiem; więc cóż mogłem uczynić więcej niż uczyniłem? Vassulo, czy wiesz, jak Moje Serce krwawi, widząc Moje dzieci tak żałośnie rozproszone?

Ja jestem Chrystusem, który jest Miłością;

Ja jestem Słowem i Życiem i każdy kto żyje we Mnie, a Ja w nim, ten ma życie; nigdy was nie opuściłem; kiedy powróciłem do Ojca, dotrzymałem Swojej Obietnicy, że nie zostawię was nigdy sierotami, ale poślę wam Parakleta, Ducha Prawdy, który będzie Moim Świadkiem; powiedziałem również, że będę z wami zawsze, i będę mieszkał wśród was i pozostanę z wami do końca;[2] iluż ludzi w swojej krótkowzroczności wie, że Ja, który jestem Wzniosłą Chwałą, jestem wśród was i zawsze byłem z wami?[3] a jednak, wielu jest usidlonych, bo spędzają swoje życie na samolubnych namiętnościach i nie potrafią w swoim egocentrycznym życiu rozumieć; przyjaźni jedynie dla świata, kiedy wybrali tym samym ten przemijający świat, oddalili się ode Mnie; oddalili się od Prawdy i Życia Wiecznego! dzisiejszy świat bardziej niż kiedykolwiek spoczywa w mocy Złego, zdominowany przez niego;

ukaż Swoją Moc Swojego Ramienia i obal każdą niszczycielską rękę, pokonaj Swego Wroga, znany jesteś z tego, że obalałeś Królów i Królestwa, wtedy kiedy ci, którzy są aniołami ciemności zagradzali Tobie drogę; niech Twoje Miłosierdzie spuści na naszą nędzę deszcz błogosławieństw! bo są ludzie dobrzy pomiędzy tymi, którzy Ciebie ignorują i Ciebie nienawidzą i którzy rozsiewają tylko nasiona zła; przyjdź i znajdź pocieszenie w tych, którzy kochają Ciebie do szaleństwa, odpocznij w nich;

tak uczynię![4] bo nic nie jest dla Mnie niemożliwe; patrzę i obserwuję z wysoka, ile dusz powstrzymuje się od jedzenia i picia, ciągle składając Mi ofiary i czyniąc pokutę za tych, którzy Mnie nie kochają, za tych, którzy Mnie nie wzywają, te dobre dusze wynagradzają za grzechy świata; one polegają na Mnie i wszystko, co czynią, czynią z miłości dla Mojej Chwały; one wyrzekły się świata i stały się Moimi; samo to przemienia pustynie na żyzne oraz w obfite źródła; wiele z ich modlitw jest wysłuchiwanych i raduję się, wysłuchując ich, bo pokładają oni ufność we Mnie, a Ja z kolei, daję im Łaskę stania się niewzruszonymi, tak żeby żadna ulewa, kiedy nadejdzie, nie była w stanie ich zmieść; wzywając Mego Imienia, aby ratować tych, którzy Mnie nie znają, zanoszą Mi nieustanne modlitwy, a Ja, który jestem Czułego Serca, wysłuchuję ich petycji i wykonuję je;

Vassulo, widzisz? teraz jesteś znowu zdrowa…[5] tak jak uleczyłem ciebie, w taki sam sposób uleczę wielu więcej; kiedyś żyłaś w ciemności i mroku, ale widzisz? widzisz, jak łatwo ci przebaczyłem? przebaczenie to uzdrawianie duszy; udoskonalam twoją miłość, krok po kroku, a ponieważ przyszłaś do Mnie chętnie, to kiedy nadejdzie dzień Sądu, nie powinnaś obawiać się stanąć przede Mną;

oto Koniec Czasów, kiedy ciemność wydaje się przeważać, ale bądź pewna, że wkrótce, mimo tego, że dzisiejszy świat spoczywa w mocy Złego, bądź pewna i wiedz, że Mój Powrót jest bliski, ponieważ Tryumf Mojej Matki i Mój jest bliżej niż sądzisz; jednak przed tym Tryumfem, świat będzie musiał przejść ekspiację swoich zbrodni i okazać skruchę, zbrodni, które mogłyby doprowadzić ziemię do trzęsienia i drżenia, pochłaniając jej mieszkańców w palącym ogniu, kiedy to gwiazdy będą traciły swoją jasność od słupów dymu; bo rozproszyli oni[6] moje owce przez swój podział, niechętni do ugięcia się w pokorze i miłości, aby się zjednoczyć; Mój Dom w swoim rozłamie został doprowadzony do ruiny; niech minie rok albo dwa, a zobaczysz …

przez te ostatnie lata, Vassulo, dałem wystarczająco dużo dowodów, aby zaświadczyć, że Ja jestem Autorem Prawdziwego Życia w Bogu, bo jest to Skarb, który zachowywałem na ten Koniec Czasów, kiedy świat będzie się robił oziębły w stosunku do Mnie, jest to Bogactwo Mego Słowa wylewane obficie z głębin Mego Najświętszego Serca, oczyszczające ten świat z grzechu; ale tak jak było w przeszłości, tak jest i dzisiaj, macie własnych fałszywych proroków, którzy napłynęli pośród was, wprowadzając zamęt, rozpowszechniając między wami swoje zakłamanie; pamiętacie Moją przypowieść, jaką wam dałem o chwaście? kiedy nieprzyjaciel przyszedł nocą na pole pszenicy, aby zasiać chwast między pszenicę? cóż, bliski jest czas, w którym chwast razem z pszenicą zostanie zebrany w czasie żniwa; wtedy poślę Moich aniołów, aby oddzielili pszenicę od chwastu i aby chwast został spalony, pszenica jednak zostanie zebrana i przyniesiona bezpiecznie do Mego Domu;

jesteś prześladowana i niezrozumiana?[7] dziecko! powiedziałem ci w przeszłości, że to z tego powodu, że spoczywa na tobie Mój Duch; dlatego jesteś uprzywilejowana; dowiodłem tobie tego tak wiele razy przez pokazanie się na tobie! kiedy ludzie Mnie na tobie zobaczyli, zawołali do ciebie: „naprawdę, Bóg jest w tobie ukryty!” mylą się zatem ci, którzy osądzają ciebie o zakłamanie i niesprawiedliwość; czyż nie powiedziałem, że nikt nie powinien osądzać ludzi powierzchownie, ponieważ żaden z was nie potrafi odczytać lub zgłębić czyjegoś serca, tak jak potrafię Ja? to dlatego nauczyłem Moich uczniów, aby nigdy nie osądzali innych;

sądzenie należy do Boga, nie do człowieka;

córko, niech przypomnę tobie, że skoro jesteś wszczepiona we Mnie, nie wyrządzi ci krzywdy żadna napotykająca ciebie nawałnica, ani żadne ukąszenie węża,[8] bo wszczepiona jesteś w Prawdziwy Krzew Winny, Krzew Winny, który ciebie żywi i ciebie wzmacnia; Mój Ojciec od czasu do czasu cieszy się, przycinając ciebie, abyś przynosiła owoc obfitszy, dlatego pozostań we Mnie, pozostań w Mojej Miłości, a nikt ciebie nie skrzywdzi; Ja ciebie pasłem i wielu innych na prawej Ścieżce, Ścieżce Cnót; poproś Mnie, pokolenie, abym otworzył Bramy Cnót, abyście wszyscy w końcu mogli wejść do swego Domu; te Cnoty doprowadzą was stopniowo do doskonałości;

za waszych dni kształtuję nowych Apostołów, aby ochraniać Moją Oblubienicę,[9] kształtując ich duchem prorockim, którzy[10] będą wywyższali Mnie pośród narodów, chodząc w Moim Prawie, szkoleni przeze Mnie z łaskawością, za pomocą wiedzy przewyższającej ich zrozumienie, zganią oni wyniosłych, którzy odrzucają Moje ostrzeżenia i Moje Wezwania do Jedności, skarcą oni beztroskich i przyprowadzą z powrotem tych, którzy się zabłąkali; będę osłaniał ich Moją Ręką, napełniając ich usta Moimi Słowami, podczas gdy będę się do nich uśmiechał, zadowolony z ich pracy; większość z nich jest nieznaczna dla świata, ale są oni wielcy przede Mną i Moimi Aniołami; wielu z nich jest prześladowanych, gnębionych i wyśmiewanych, wydalanych z wnętrza Mego Kościoła i umniejszanych przez Moich własnych kapłanów, opluwanych przez ślepych przewodników, ale czym więcej jadowitej plwociny przyjmą na swą twarz, tym bardziej Ja ich wywyższę;

jak długo jeszcze Kościoły[11] będą zamknięte i nie będą potrafiły udzielić Twemu stadu Chleba i Wina Nieśmiertelności? i kiedy będą funkcjonować normalnie?

dopóty dopóki Mój Ojciec nie zawoła, „dosyć! dosyć!” tego dnia lud będzie wołał, „widzisz, to działanie naszego Boga, w którym mieliśmy nadzieję na ulgę i zbawienie;” i wrzawa pysznych zostanie stłumiona… tak że nigdy już więcej nie powstaną; i tak jak dawniej, kiedy Mój Ojciec rozmawiał w słupie obłoku z Mojżeszem, Aaronem i Samuelem, tak Głos Mego Ojca będzie słyszany w każdym prawym sercu, pokazując im, że jest On Bogiem przebaczenia, który wymazuje całą waszą winę, Bogiem, który kocha i troszczy się o was, okaże On Swoją zbawczą moc, przez całą drogę do najodleglejszych części ziemi; dopóki ten dzień nie nadejdzie, radujcie się, będąc na stałej modlitwie; karmcie się Moim boskim Chlebem i Winem, a Ja przyprowadzę was do Domu;

pokładam moją nadzieję w Twoim Imieniu, które jest tak pełne życzliwości i czułości, błagając Ciebie, abym mogła pozostać w Domu Jahwe, mego Ojca, abym wzrastała jak drzewo oliwne na Jego Dziedzińcach, wydając owoc podczas wzrostu;

Moja nędzna oblubienico, nie powstrzymam Mojej życzliwości przed nikim, a ponieważ twoja dusza pragnie Mnie twego Boga, pozostaniesz na Moich Dziedzińcach; włożyłem w twoje usta ten Hymn Miłości, hymn chwały dla Mnie, twego Boga, aby błogosławić Mój lud na całym świecie i przypomnieć im, że Ja jestem ich Skałą, ich Zbawcą i ich Nadzieją; utrzymuj więc swoją uwagę na Mnie, porwana w kontemplacji do Mnie, twego Boga, nie tracąc Mnie nigdy ze swego widoku;


=============

Przyszłość jest Moja i tylko Moja

6 lutego 2021

Vassulo! raduję się za każdym razem, gdy twoje myśli zwrócone są ku Mnie; czyż nie jestem znany z tego, że dotrzymuję Mego Słowa? zawsze będę przy tobie; zawsze będę ciebie chronił, ciebie ratował, ciebie oszczędzał i ciebie zbawiał; posłuchaj Mnie, umiłowana, a obdarzę ciebie kilkoma zwycięstwami w twoim apostolskim wezwaniu! nie czekaj na ludzka aprobatę, bo to dla Mnie nic nie znaczy, wysyłam ciebie jako świadka w Moim Imieniu, abyś świadczyła o Mojej wielkiej Miłości, jaką mam do was wszystkich, więc kto ma uszy, niech słucha;

wszystko, czego nauczyłaś się na początku, pochodzi ode Mnie, twego Pana i Boga, wypełniło się wszystko, co ci przepowiedziałem; poprosiłem ciebie, abyś przepowiadała w Moim Imieniu, przepowiadanie w Moim Imieniu to przepowiadanie Prawdy; wypełniło się wszystko, o co poprosiłem ciebie, abyś zapisała i zapowiedziała przyszłe zdarzenia, Ja nie jestem jakimś przypadkowym gościem, przychodzę z Najwyższego Nieba, aby prowadzić kroki tego pokolenia w Prawdzie, poprosiłem ciebie, abyś podjęła poważne przedsięwzięcie, Ja, który jestem stróżem Moich Przykazań, wyznaczyłem ciebie po ukształtowaniu ciebie jako apostoła tego Końca Czasów, abyś wyrażała Moje Słowa w żywej formie poprzez Moje nieskazitelne Światło; przyozdobiłem ciebie Moim Światłem i ukształtowałem ciebie według Mego upodobania; wybrałem ciebie spomiędzy wielu ludzi do napisania tego Hymnu Miłości, który spadnie jak poranna rosa z Domu Jahwe, jak krople deszczu na ten wysuszony suchy ląd, przypominając wam wszystkim tę samą Prawdę, mimo że niektórzy z was już to wiecie, ponieważ wielu wśród was wciąż tego nie wie; niech więc powiem wam ponownie; masz teraz potwierdzenie, że wypełniło się to, co powiedziałem w przeszłości; widzisz, córko, nikt nie może mówić o przyszłych wydarzeniach, jeśli nie pochodzą one ode Mnie; przyszłość jest Moja i tylko Moja;

twój bieg jeszcze się nie skończył, Vassulo, więc nie wypuszczaj Mojej Ręki ze swojej, niech twoim celem w życiu będę Ja i tylko Ja; twój Potężny Król jest u twego boku; ic


==============================

Kochajcie Prawdę i szukajcie jej w prostocie serca

11 lutego 2021

Ty jesteś Prawdą i moje życie spoczywa w Tobie;
w zjednoczeniu z Prawdą moje serce unosi się i raduje,
bo ta Prawda odsłoniła mi ścieżkę Życia, a także wielu innym;
Prawda poprawia wzrok moich oczu,
wyjawiając tajemnice, oświecając przysłowia;

Prawda wznosi moją duszę jak ptaka latającego swobodnie w powietrzu,
wyzwolonego przez Twoje Światło; Miłosierdzie i Miłość u mego boku;
kto idzie za Prawdą, nie będzie chodził w ciemności;
kto ufa Prawdzie, będzie pokrzepiony,
bo będzie zbawiony;

nauczyłeś mnie, abym była zakorzeniona w Prawdzie,
której Obecność jest nieodparta,
której zapach jest upajający i której jasność
jest przebudzeniem mojej duszy,
chętnie odwróciłam się plecami do tego przemijającego świata, do tej krainy duchów,
wybierając bycie zażyłą towarzyszką Prawdy,
Która zaprowadzi mnie bezpiecznie do mego Domu, Domu Jahwe,

chroniona przez Prawdę, nie obawiam się żadnej szkody od szalejących wokół mnie nawałnic,
mogą spadać na mnie gromy, nadal nie będę się obawiać,
bo trzymając się mocno Prawdy każdego dnia mego życia,
w dzień ostatni będzie mnie czekać Łaska i Prawda …

tak, Vassulo, jestem pełen Łaski i Prawdy, a Moje Słowo jest prawdą, która zaprowadzi cię na Drogę, którą musisz iść, Prawda ozdobi twoją dusze olśniewającym światłem; Prawda szuka prostoty w sercach, bo w tych sercach mogę działać, i mogę mówić, mogę zasadzać ziarna miłości, bujne winorośle Mądrości z pączkami;

Prawda przemieni twoją duszę na wyjątkową i doskonałą istotę, piękniejszą niż księżyc, jaśniejszą niż słońce; Prawda przeobrazi was w dzielnych wojowników w obronie Mego Słowa, niezachwianych przed nieprzyjaciółmi, niewzruszonych wobec waszych wrogów, stojących zawsze mocno, podtrzymujących Dach Mego Domu jak kariatyda, Prawda przeobrazi was w pachnące kolumny kadzidła; nawet kiedy wzburzone wody wyleją się na was, aby was zmyć, nie będziecie się bać, ujdziecie cało, bo będziecie głęboko zakorzenieni w Prawdzie, czyli Mnie; pozostańcie więc we Mnie, który jestem Prawdą;

z Prawdą jako radosnym Towarzyszem u waszego boku, niczego wam nie zabraknie, będziecie iść za Moim Berłem, a Ja, Ja zaopatrzę was we wszystko, czego wam brak i będę zachowywał wasze serce nieskalane i wasze ręce czyste i we wszystkim, co prawe; znany jestem z prowadzenia cichych i uniżonych; jak jest napisane w Pismach: „blisko jest Pan wszystkich, którzy go wzywają – wszystkich, którzy go wzywają w Prawdzie”; i oni poznają Prawdę, a Prawda ich wyzwoli, jak powiedziałaś, Moja umiłowana, „Prawda wznosi twoją duszę jak ptaka latającego swobodnie w powietrzu”,

kiedy byłam w kontemplacji w Twoim Domu,[12] zastanawiałam się, jak mało Ciebie znamy, ale w naszym szaleństwie wierzymy, że znamy już Ciebie dobrze; zastanawiałam się, jak dużo więcej powtarzamy błędy, a Ty jeszcze bardziej podskakujesz z radości, kiedy prosimy Ciebie o przebaczenie, Twoi aniołowie, którzy Ciebie otaczają, wołają wtedy: „posłuchajcie! posłuchajcie! nasz Pan przebaczając, zamienił usmoloną duszę w światło, bez skazy, niech będzie pochwalone Jego Imię…

jak powiedziałem poprzednio, jestem gotowy przebaczyć i zapomnieć, kiedy okazujecie całym sercem skruchę, bo tylko we Mnie wasza dusza znajdzie swoje ukojenie; Ja jestem Źródłem waszej nadziei i waszego bezpieczeństwa; Ja jestem waszym Domem;

prowadź to pokolenie w Twojej Prawdzie i nauczaj je, bo Ty jesteś Bogiem naszego zbawienia;

nie ma niczego więcej, czego Sam bym nie chciał! ci, którzy Mi ufają, zrozumieją Prawdę; kochajcie Prawdę i szukajcie jej w prostocie serca; oddalenie się od Prawdy przyniesie wam tylko niedolę, a światło sprawiedliwości będzie dla was zaćmione, wy, którzy zboczyliście do doliny zapomnienia i ciemności; „cóż w końcu przyniosły mi bogactwa i arogancja?” zapytacie siebie pewnego dnia; wszystko przemija jak mgła, ale Moje Słowo i Prawda nigdy nie przeminą; One są skałą waszego zbawienia; każdy, kto należy do Prawdy, słucha Mego Głosu i idzie ze Mną; nie bądźcie jak Piłat, który był obojętny na Prawdę, bo będąc obojętnymi na Prawdę, będziecie odrzucać Prawdę, tak jak on to uczynił;

córko, Miłość jest u twego boku; nie można być przekupionym, aby nauczyć się Mnie kochać; Miłość przychodzi przez wolną wolę; przez oddanie siebie i woli; tak więc Moje Serce raduje się nieograniczoną radością, kiedy ktoś ofiaruje Mi swoją wolną wolę;

teraz wiesz, córko, jak zbawiam Moich namaszczonych, jak ich prowadzę do Prawdy; o cóż Mnie prosiłaś, czego bym tobie nie udzielił? spotykasz się ze Mną, słabowite małe stworzenie, przez błogosławieństwa, udzielone przeze Mnie;

przyszedłem do twego domu, aby zamieszkać w twoim domu i rozweselić ciebie radością Mojej Obecności; polegałaś na Mnie całkowicie, a Ja z Mojej strony powierzyłem tobie całkowicie Mój Hymn Miłości; oto teraz jestem tutaj z wielką radością, mówiąc do ciebie, namaszczając ciebie, w chwili gdy znajduję w tobie odpoczynek, w ciszy twego serca, tego serca, które Mnie pragnie, tego serca, które krwawiło dla Mnie z powodu potężnych prześladowań nałożonych na ciebie przez Moich własnych; bądź przykładem dla całej reszty, że poprzez twoje wysiłki zadowolenia Mnie przez czynienie Mojej Woli, przez umniejszanie siebie, usuwanie siebie w cień oraz poleganie na Mnie, otrzymałaś Moje Miłosierdzie, a także Mądrość; Mądrość, która ciebie pouczyła, która ciebie wychowała, objawiając tobie zrozumienie jak otwartą księgę, Słowo Boże, jak tlen, którego twoje ciało potrzebuje, aby pozostać przy życiu, grawerując Je na twoim umyśle i duszy;

tak więc, pokolenie, niech wejdzie do waszych serc Król Chwały, dajcie Mu swobodę, aby was pobłogosławił, pozwólcie Mu zaśpiewać Jego Hymn i uczynić w was Swój Dom; pozwólcie Mu panować nad wami i doprowadzić was do Prawdy; a wasza dusza z rozkoszą będzie żyła tylko dla Mnie i na zawsze; bądźcie Jedno; ic

==================================

Przyprowadzę was do Domu!

18 lutego 2021

niedawno, właśnie niedawno słyszałem litanie z nieustannymi pochwałami, aby przyspieszyć Mój Powrót, Moi umiłowani; jestem zatroskany, by ocalić Mój lud przed zagładą, ale patrzcie! eklezja ożyje, wspaniała w swojej postawie, z ludem tłoczącym się raz jeszcze wokół Mego świętego Ołtarza, sięgającym po Mój Kielich;

kiedy przyjdziecie się przede Mnie przedstawić, ofiarował wam będę Chleb i Wino Życia; odtąd nie będę ignorował waszych modlitw ani nie będę pozbawiał was Mojej Miłości; wasz Potężny Bóg, który złożył za was Swoje Życie, mówi wam raz jeszcze: zapewnię wam bezpieczeństwo, za którym wzdychacie; przyprowadzę was do Domu! w Dom Jahwe, do którego zawsze należeliście; w pełne Zgromadzenie, Jahwe przyjmie was, obejmując was w Swoim Objęciu; Święty przeleje na was Swoje Światło, wy zaś będziecie cieszyć się Jego słodyczą;

złóżcie Mi hołd, waszemu Bogu, tak jak czynią to Aniołowie na Moich Świętych Dziedzińcach, i nie podzielcie losu grzeszników, którzy pozostają podzieleni, raczej dołączcie do procesji wokół Mojego Ołtarza, bo wszyscy jesteście dla Mnie jednym! ic

=================================

To Moja Sprawiedliwość jest wykonywana

17 maja 2021

córko, Pokój Mój ci daję![13]

wiesz, słodki Jahwe, że szukam Ciebie przez cały dzień; cieszę się, rozmawiając o Tobie z moimi przyjaciółmi, ale także na zgromadzeniach, mówiąc im jak wielce jesteś ojcowski, cichy, z bezwarunkową miłością; Twoja miłość lepsza jest niż samo życie, przypominająca im, że nie ma w naszej duszy spoczynku bez przyjęcia do naszego serca Ciebie;

prowadź każde stworzenie do Prawdy, nauczaj je łagodnie, jak uczyniłeś to ze mną i zachowaj je z dala od pokus!

Moja córko, daję Mój Posłuch ubogim w duchu i uniżonym; zachwycam się tymi sercami! twierdzo! twierdzo Moja! nie daj się zniechęcić dzisiejszą sytuacją, wszystkie narody podlegają teraz Mojemu Miłosierdziu; udziela im się Mój gniew, pozwól Mojej Ręce ciążyć nad nimi, bo skrzywdzili Mnie i nagromadzili na swoich głowach grzech na grzechu;

to Moja Sprawiedliwość jest wykonywana!

mam Miłosierdzie, ale i Zapalczywość, hojny w zmiłowanie, ale i gniew wylewam; jak wielkie miłosierdzie, tak wielka jest też Moja surowość…

popatrzcie, za dzień lub dwa[14] przejdę przez was, pokolenie, i Mój Głos zostanie poniesiony aż na cały wszechświat, aby usłyszeć gromy, kiedy spadnie wiele gwiazd, otaczając was czarnymi chmurami; iskry piorunów będą widziane i słyszane przez wszystkich, nawet po najodleglejsze z miejsc; dość to dość! wstrzymałem Swój Gniew aż do teraz, czekając, obserwując; ale nie, nie było słychać żadnego odgłosu skruchy, nic!

ta ziemia została przygotowana i dana wam jako dar ode Mnie, abyście byli szczęśliwi i żyli razem w harmonii, ale popatrzcie, hańba, hańba, hańba! zło rozciągnęło nad wami osłonę brzuchową; nie jestem z was zadowolony, pokolenie; będą cierpieć i dobrzy, i źli; to pokolenie nigdy nie zaniecha swych pokręconych dróg! czyż nie jesteście pomiotem grzechu? rozpusta i próżne zabójstwa niemowląt i wszystko to ciągnie się dalej, a wy wołacie o załagodzenie Mojego gniewu? pomszczę krew zabitych niemowląt, pomszczę ich krew; widzicie, jak sprawdziły się poprzednie przepowiednie?

a teraz zapowiadam wam, że tuż za rogiem Mój Syn Jezus Chrystus gotowy jest nawiedzić tę ziemię; pokaże się On i przyniesie temu pokoleniu Sprawiedliwość; zrówna z ziemią wszystkich tych, którzy wzniecali przeciw Mnie wojnę; i jeszcze raz zostanie ustanowiona na ziemi prawdziwa Sprawiedliwość; czas odkupienia będzie wkrótce z wami…

Historia się powtarza: kiedy mieszkańcy tej ziemi praktykowali tylko krzywoprzysięstwo, mord, kradzież, cudzołóstwo i bezbożność, Ty interweniowałeś dla ich własnego dobra…

jestem Bogiem Miłosierdzia i znany jestem również z wybaczania przestępstw;

Wobec tego miej litość nad tym pokoleniem, ponieważ wiemy jaką czerpiesz rozkosz z okazywania Swojego Miłosierdzia; wiemy, że nie chcesz, abyśmy widzieli Ciebie w obrazie, na którym trzymasz w Swojej Ręce piorun, gotowy go rzucić i nas uderzyć…

pozwól, że ci przerwę, gdybyś tylko, gdybyś tylko wiedziała jak krwawi Moje Serce; gdybyś tylko widziała smutek na Mojej Twarzy, i jak Mi smutno z powodu tego pokolenia, i jak Mi żal tych wszystkich nieszczęśników!

W Księdze Estery, rozdział 5 werset 11 jest napisane, że król, którego serce było zimne i bezlitosne, tak że Ester bardzo się go obawiała, szczególnie kiedy miała się z nim spotkać, aby poprosić o łaskę, jest napisane: „i przemienił Bóg usposobienie Króla” … widzisz więc, potrafisz przemieniać usposobienia i możesz też przemienić usposobienia tych, którzy Ciebie obrażają!

powiedziałem do człowieka: bojaźń Boża – zaiste Mądrością, roztropnością zaś – zła unikanie! wykupię nędznych przez samą ich nędzę; i użyłem cierpienia, aby otworzyć oczy króla…

kocham Ciebie, Jahwe, i wiem, że spotka nas coś dobrego!

raduję się zawsze odgłosem twego serca! wykonuj swoje obowiązki i zostaw te sprawy Mnie; czego potrzebuję od ciebie, to żebyś się modliła, przypomnij Mojemu ludowi, że modlitwy są bronią do zwycięstwa nad złem!

błogosławieństwa Moje ci daję, dziecko!

A ☧ Ω

==================================

Ja jestem twoim łagodnym Obrońcą, który ciebie wspiera

22 stycznia 2022

Ach, Panie! Jestem w pełni do Twojej dyspozycji, starając się iść ostrożnie; przyjdź więc i ukryj mnie w Tobie; ukrywając się w Tobie, wiem, że będę ukrywała się w Życiu; Ty wiesz, że ciągle w pełni nie rozumiem, jak to jest możliwe, żeby znikome stworzenie, jakim jestem, było przyciągnięte do związania się z Tobą, dającym mi Siebie całkowicie i chowającym mnie w Twoim ciepłym objęciu, blisko Twego serca, odczuwając Twoją bezwarunkową Miłość, czując się u Siebie, zabezpieczona, bezpieczna i nie mająca, o co się martwić, przynależna, utulona…

Moja Vassulo, Moje Serce jest dla wszystkich; jestem Oblubieńcem wszystkich tych, którzy Mnie przyjmują; oni są ze Mną zjednoczeni i stają się Moimi oblubienicami, a ty, mały żonkilu, czy nie zaprowadziłem ciebie do Domu Dawida? błogosławiony ten, kto Mnie szuka i znajduje, błogosławieni ci, którzy idą za Mną i Mnie pragną, już nigdy więcej nie będzie ich pociągać obejmowanie jakichś ziemskich substancji, bo odnajdą błogość i prawdziwe Bogactwo we Mnie; wówczas Ja, ze Swojej strony, posiądę ich, potraktuję ich z bezgranicznym współczuciem i czułością; i tak! będę ich Instruktorem, ich Oblubieńcem, ich Towarzyszem i przyjacielem, ich rodziną, ich wszystkim, tak aby nigdy nie odstąpili od źródła Mądrości! nauczą się ze Mną wiedzy i zrozumienia …

pamiętasz Moja Vassulo,[15] tak! kiedy powiedziałem tobie niegdyś: dam ci tylko „pasję”, ty wtedy zdziwiona, zapytałaś: „pasję?” tak, „pasję” odpowiedziałem tobie; być może teraz zrozumiałaś, co miałem na myśli, i och, jestem zadowolony! kiedy ukazałem ci Moją Twarz,[16] kiedy zostałaś uniesiona, aby kontemplować Moją Chwałę, twoja dusza rozradowana pośpieszyła do Mnie, wołając głośno: „Tyś moim Bogiem, tylko Ty moim Zbawicielem!” a twoja dusza z nienasyconym pragnieniem Mnie, nauczyła się pragnąć Mnie z gorejącą pasją i boską miłością; zostałaś zapalona, otulona Moim Objęciem, utrzymałem żywą twoją pasję do Mnie, póki twoja dusza nie została zraniona przez Miłość, tak, zranił ciebie Mój Nieśmiertelny Splendor;

posłuchaj Mnie: w Mojej zazdrosnej Miłości wpoiłem w ciebie pragnienie Mnie z pasją, raniąc cię, kiedy odsłoniłem ci Moje Piękno! z wyschłej ziemi, którą kiedyś byłaś, przemieniłem ciebie w żyzną glebę, gdzie Moje nasiona Miłości pomogły ci urosnąć jak drzewo oliwne przepełnione owocem, abyś miała niebiański pokarm dla wszystkich;

gdyby tylko to zubożałe pokolenie zawróciło zamiast iść ścieżką, która nie prowadzi nigdzie indziej jak do śmierci… gdyby tylko przypomnieli sobie o Moim Miłosierdziu! i jak bogaty jestem w Przebaczenie, przebaczając wszystkie ich przestępstwa, upadli by twarzą do ziemi, aby czcić Mnie z uwielbieniem i podziwem!

Ja jestem twoim łagodnym Obrońcą, który ciebie wspiera, który koronuje ciebie Miłością i Czułością i który ciebie wybawił; jestem twoim Kantorem, śpiewającym słodkie melodie nieba, aby zachwycić twoje serce, łagodząc twoją kruchość i bojaźń;

czy wiesz o tym? kiedy przyglądam się zewnętrznemu światu z jego okropnymi widokami i głośnym, ogłuszającym krzykiem przychodzącym z tego świata, Moje Serce krwawi; ale, Moja Vassulo, znajduję Swój spoczynek w ciszy tych serc, które Mnie kochają; wysłuchaj Mnie: wydobądź na światło to, czego się ode Mnie skrupulatnie nauczyłaś i przekazuj tę Wiedzę hojnie temu pokoleniu;

wkrótce schyli się Niebo, bo usłyszano westchnienia tych, którzy są jeńcami; bo Ja jestem Bogiem Miłości, Ja jestem Bogiem Życzliwości; jestem zawsze po stronie ciemiężonych;

poczekaj, a zobaczysz… Miłość cię kocha! ic

====================================

Kto Mnie znajdzie, znajdzie Życie

2 marca 2022

stworzyłem was, aby pouczać was Mądrością, aby nauczyć ludzkość na nowo Moich czynów Sprawiedliwości i tego, jaką Majestatyczną Postacią Ja Jestem! okazałem wam wszystkim Moją Świętość, nigdy nie zaprzestałem wzywać do skruchy i modlitw; modlitw, które uzdrowią waszą duszę i ciało; przez modlitwę nauczycie się czynić Moją Wolę i nauczycie się Moich Dróg; nauczycie się zachowywania Moich Dróg, które zaprowadzą was do Mnie, bo kto Mnie znajdzie, znajdzie Życie; przez Moją Własną Chwałę i Dobroć[17] i przez Boską Moc dałem temu pokoleniu wszystko, czego potrzebuje, aby osiągnęło boskość przez prawdziwe nabożeństwo i aby zbliżyło się do Mnie w zażyłości, tak aby Mnie poznali;

tak, przypominałem wam wszystkim te same prawdy, tak jak są one zapisane w Moim Słowie; przyjdź teraz! tylko we Mnie jest odpoczynek dla twojej duszy; nie szukaj więc pokoju i harmonii, bezpieczeństwa i odpoczynku gdzieś indziej;

Vassulo, Moim pragnieniem jest, abyś miała Mnie stale w swoim umyśle; i rankiem, kiedy się budzisz, kieruj swoje pierwsze myśli ku Mnie, napełniając Mnie swoją miłością; kończ swój dzień ze Mną, nigdy Mnie ze swojej strony nie opuszczając; potem podczas dnia, nigdy nie zaprzestawaj Mnie wychwalać, nauczając swoje otoczenie o Mojej Chwale, Mojej Wszechmocy, niech będę radością twego serca, tak jak ty jesteś radością Mego Serca! niech te dni ciemności, w których jesteś trzymana, wypełnią się Moją Obecnością i Moim Splendorem; niech twe uszy usłyszą te słowa:

„Ja, twój Pan, przyszedłem namaścić cię na Moją oblubienicę,
przemienić twoje serce w błogosławieństwo i odziać ciebie Mną,
bo to jest serce, które wybrałem,
to tu pozostanę na zawsze;”

potem ogrodzę ciebie wkoło Moją Chwałą, aby noc, która ciebie otoczyła, przemieniła się w Światło, wtedy ciemność już więcej w tobie nie zamieszka; jestem znany z uzdrawiania złamanych serc, bo jestem znany z okazywania miłości we wszystkim, co czynię;

będę u twego boku, córko, aby dalej ciebie uczyć, bo to Mi się podoba, tak aby wszystko, czego się ode Mnie nauczysz, było Mi miłe i żeby było dla Mnie do przyjęcia;

błogosławię ciebie i przypominam ci, abyś od czasu do czasu dała Mi posłuch; ic


                                                                                                                         =========================

Zawsze do was przylecę

16 czerwca 2023

(Święto Najświętszego Serca)

Ja Jestem, raduj się! pozwól, że powiem ci kilka słów: widzisz, jak przychodzę? wpadnij w Moje objęcia i poczuj bicie Mego Najświętszego Serca, pragnącego ciebie, pragnącego usłyszeć twoje pochwały i pragnącego usłyszeć twoje modlitwy, niech twoja dusza przylgnie do Mnie w Moich Objęciach, bo Ja jestem twoją skałą, twoim bezpieczeństwem, twoim Domem; Vassulo, pozwól, że zatrzymam cię zamkniętą w Moim Najświętszym Sercu, tym Sercu, które jest tak nierozumiane, odrzucane i tak niekochane;

spójrz, czyż nie zaprosiłem cię do mieszkania na Moich Królewskich Dziedzińcach Nieba, abym napełnił cię dobrymi rzeczami, które trwają wiecznie? chociaż twoje winy były liczne, Ja, który jestem Miłosierdziem, rozproszyłem jak chmurę twoje akty buntu, pozwalając tobie wkroczyć na Moje Królewskie Dziedzińce, ponieważ znałem twoje serce, serce, któremu mogę zaufać i dostarczyć wiedzy i które mogę obsypać bogactwem trwałym, którym cieszyć się będzie zarówno twoja dusza, jak i dusze inne;

Moi umiłowani, Moje Serce nie może znieść bycia pozostawionym i zapomnianym przez tych, których kocham, błogosławieni ci, którzy słuchają Uderzeń Mego Serca, bo każdy, kto słucha Uderzeń Mego Serca, znajduje Życie: Moje Serce jest gotowe polecieć do was, na skrzydłach gołębicy; zawsze do was przylecę, jak to uczyniłem na Górze Kuszenia[18] niczym skrzydlata gołębica przyleciałem do ciebie, abyś Mnie przyjęła; powiedz Mojemu ludowi o tym, jak nie mogę się opanować, gdyż jestem chory z miłości i pragnienia, abyście przyjęli Mnie wszyscy i abym w was zamieszkał, tak abyście stali się częścią Mnie, ciałem Mojego Ciała, kością Mojej Kości:

pozostań wobec Mnie wierna, Moje dziecko, idąc za Królewskim Berłem Prawości; gdyż Moje Słowo to sama Prawość… kiedy cię zaprosiłem, poprosiłem, abyś odbudowała Mój Dom, abyś go upiększyła i go zjednoczyła, dałem tobie takie rozkazy; naucz się, że to Moje ręce utrzymały ciebie w pionie w każdym narodzie, do którego ciebie posłałem, abyś szerzyła Moje słowa i Ja Sam podniosłem twój głos, Ja Sam wyrównałem twoją ścieżkę, abyś się nie potknęła, wołając do wygnańców, aby wrócili do Domu i wyrównali ścieżkę dla jedności, bez uprzedzeń, bez uporów, ale raczej żeby zgromadzili się wokół jednego Ołtarza; nie powiedziałem: gromadźcie się w chaosie, ale gromadźcie się w jedności i wzywajcie Mego Imienia razem jednym głosem, depcząc w ten sposób po Tym, który Dzieli; Moim celem jest zniesienie między Moimi Kościołami granic, które trzymają je w podziale;

trzymaj się blisko Mnie, córko, i nie obawiaj się, gdy na widnokręgu będzie widać wojska; bo upadną razem; położę kres ludzkiej pysze… będę nadal nad tobą czuwał i będę twoim doradcą; karm się Mną, abym dalej ciebie odnawiał; połóż Mnie jak pieczęć na swoim sercu, bo Moje Serce jest w ogniu, w płomieniu, który nigdy nie gaśnie, płomieniu, którego nie zatopią potoki, ani nie ugaszą nigdy potopy! Miłość jest u twego boku! ic;

======================================

Mój Powrót nadejdzie i słychać Moje Kroki

14 września 2023

Moja córko! to Moja Bitwa, a ty, ty jesteś jedynie jej uczestniczką; usuń się w cień i pozwól, abym Ja ciebie prowadził; pośród wielu, Mój płomień w tobie nigdy się nie zmniejszy;

Mój Boże, Miłośniku ludzkości, Ty jesteś moim Bogiem. Wysławiam Twoje Święte Imię i wywyższam Ciebie, bo przeprowadziłeś na mnie i na innych, których wybrałeś, wszystkie Swoje zamierzenia obmyślone na długo przed tym, jak się narodziliśmy. Teraz otwarte są bramy piekła i zatrzęsą się podwaliny ziemi! Przez długi czas byliśmy ludem żyjącym bez Twego Świętego Imienia i dla wielu stałeś się tylko mitem…

ach!! przy wszystkim, co ma nadejść, ziemia w swej duchowej suszy pęknie na kawałki; będzie ona rozszczepiona i rozdarta przez ciężar swego grzechu i przez odmowę zerwania z grzechem i żałowania za plugastwa, które nagromadziły się w jej wnętrznościach, bardzo ciążąc na niej; ziemia musi zostać oczyszczona i obmyta; nie będzie już zdolna unieść ciężaru swego grzechu i plugastwa, i tak w mgnieniu oka ziemia zadrży i się zatrzęsie, zrzucając większość swoich mieszkańców z powierzchni ziemi, tak by nie powstali nigdy więcej; zamilknie wesoły dźwięk liry i ptaków, Oblicze Sprawiedliwości wkrótce się objawi… wydarzy się to wszystko, kiedy będzie słychać, jak Mój Ojciec w Niebie mówi „dość! już dość!

powiedz Mi, Vassulo, cóż więcej mógłbym uczynić, czego nie uczyniłem?

ach! Panie! cóż mogę powiedzieć? wiem, że nie zachowuje się Twojego Świętego Prawa, a serca tego pokolenia są z dala od Ciebie; Twoja Własność[19] obraca się w proch; także lud Kościoła nadal ciska wzajemnie na siebie jadowite strzały, ale…[20]

wiem, co chcesz powiedzieć, więc powiedz to!

wielkie jest Twoje Miłosierdzie, oszczędź nas!

nie! nie to mówisz…

dobrze więc, proszę, oczyść tę ziemię bez względu na to, ile wymaga obmycie tego plugastwa…

cieszę się, że powiedziałaś, co miałaś na myśli;[21] ach, teraz poczułaś Mój ból… Vassulo, Moja umiłowana, czy teraz rozumiesz, dlaczego opóźniałem Swój Powrót? Mój Powrót nadejdzie i słychać Moje Kroki, odbijają się one echem przez wąwozy, przez doliny, przez góry, i pośród wszystkich narodów, z orszakiem niebiańskich zastępów[22] podążającym za Mną, powrócę; i Moje anioły podniosą sygnał dla ludów, ogłaszając Moją Majestatyczną Obecność aż po krańce ziemi; zaś wszyscy ci, co Mnie kochają, zawołają zwycięsko: „Święty! Odkupiciel! powrócił!” wszystkie narody ujrzą Moją Chwałę i Moją Prawość; i jak jest napisane w Pismach, wydarzy się to: „gdy znajdzie się dojrzały sok w winnych jagodach, mówią: nie niszczyć ich, bo to błogosławieństwo; podobnie uczynię przez wzgląd na tych, co Mnie kochają i przez wzgląd na Moje sługi, aby nie zniszczyć wszystkiego”[23]

nie mów więc, Vassulo, „zostałam porzucona”, nie daj mi więcej tego słyszeć…[24] Ja jestem twoim Pasterzem; powiedz Mi, który z pasterzy nie czuwa nad swoim stadem? i kimże jest garncarz, który odrzuca dzieło swych rąk? posłuchaj Mnie: spoczywa na tobie Mój Duch, prowadząc ciebie, abyś utrzymała żywym swój zapał i aby największe głębiny twego serca tęskniły za Mną z namiętnością, modląc się o miłosierdzie, miłosierdzie dla wszystkich mieszkańców ziemi, tak aby oni również zostali ocaleni… przyjdź teraz, pozwól, że odpocznę w milczeniu twego serca, w Mojej kryjówce; Miłość cię kocha, ic Ja Jestem

=========================================

Obdarzyłem ciebie odwagą, abyś zapanowała nad złem

17 września 2023

(Część tego orędzia otrzymałam w Kościele, potem w domu orędzie trwało dalej.)

Panie i Królu, Boże, mój Zbawco, mój Domu, moje Miejsce Odpoczynku,
kocham Cię i jestem pełna radości, że dałeś mi odkryć, że do Ciebie należę;
uczyniłeś mnie silną przez moją słabość;
Twoja Obecność jest moją rozkoszą!

ponieważ Twoje Światło padło na moją ścieżkę,
ocaliłeś moje stopy od potknięcia,
tak jak Pasterz, który prowadzi na pastwisko Swoje stado,
poprowadziłeś mnie ścieżkami cnoty i Miłości;

córko! lilio pośród cierni, Moja umiłowana, jestem twój, tak samo jak ty jesteś Moja, mów więc do Mnie, Moja umiłowana, okryj wonnością Moje Serce, bo twoja rozmowa pociesza Moje zranione Serce; niech twoje pragnienie będzie skupione wyłącznie na Mnie;

przebudziłem cię i odnowiłem cię i powstrzymałem cię od pogoni za wiatrem, błąkającą się jak zagubiona owca; przywiodłem cię, Moja umiłowana, na Moje Królewskie Dziedzińce, przed obecność Mojego Ojca, o tak! również twojego Ojca! w Jego Obecności twoje serce podskoczyło jak jelonek, kiedy Go rozpoznałaś; Promienie z Jego Ust, kiedy zawołał ciebie po imieniu, osłoniły ciebie Jego Chwałą jak welon; była to przejmująca chwila radości w niebie pośród wszystkich Moich Aniołów;

zachowałam w pamięci to pierwsze spotkanie, aby móc je wszystkim przekazać, zwłaszcza istotom nieistniejącym;

obdarzyłem ciebie odwagą, abyś zapanowała nad złem, i włożyłem w twoje usta przekonujące słowa, kiedy chodzisz od narodu do narodu, by świadczyć w Moim imieniu; zwłaszcza, gdy stajesz wobec tych, którzy mają pieczę nad Moim Kościołem, którzy stali się bardziej zarządcami niż pasterzami, tracąc tym samym swoją laskę, podczas gdy niektórzy dalej stawiają chwałę człowieka ponad Moją Chwałą;

nasyć Moje Serce wonnością, to Serce, które jest twoim Schronieniem, twoją kryjówką;

Mój Panie, Twoja siła przeważa nad wszystkim, promieniej na Twoje Dzieło Swoją Chwałą i Blaskiem, niech będzie to kojącym balsamem dla udręczonych;

na końcu zostanę uwielbiony i zwyciężę, nabierz więc otuchy; oprzyj się na Mnie i postaraj się zrozumieć, że Moja Ręka trzyma twoją rękę, abyś napisała te Ody i to Ja dają tobie siłę i Ja ją odbieram, kiedy chcę; to Ja ciebie podnoszę i Ja ciebie poniżam; to Ja podtrzymuję cię Moją Prawicą i Ja ciebie przewracam; nie zapominaj, że jestem Bogiem, który kocha cię do szaleństwa, wybrałem cię, abyś pokierowała Mój Kościół do jedności; zrobiłem z ciebie świadka dla ludu Mego Kościoła, zwołując ich, aby razem się ze sobą dzielili;

Czy wilk i baranek mogą się zgodzić? i tak jest z różnymi obrządkami chrześcijańskimi, tak doświadczyłam…

a powstanę i ugnę ich… Moja Ręka nie jest zbyt krótka, by ich ugiąć, a potem, by ich zbawić; niebo i ziemia i wszyscy jej mieszkańcy będą krzyczeć z radości, kiedy Mój Kościół będzie jeden, bo tak jak wiele innych mów, które przepowiedziałem i się potwierdziły, tak i ta zostanie spełniona… nie wątp więc, nie obawiaj się, bo Ja jestem twoim Zbawicielem, który we właściwym czasie spełni wszystkie Swoje wypowiedzi; ic[1]     w tej chwili Chrystus dał mi poczuć Swoją Miłość; nikt, także i ja, nie zdoła zrozumieć wielkości Miłości Chrystusa, jest ona ponad wszystkimi rzeczami, ponieważ w tej chwili wyczułam, że Miłość Chrystusa jest wylewna, i żadne słowa, bez względu na to, jakby się starać określić i opisać wielkość Jego Miłości, zawsze zabraknie słów!

[2]     w tym ustępie Chrystus ma na myśli Swoją Obecność w Najświętszej Eucharystii

[3]     w Przenajświętszej Eucharystii

[4]     Pan ma tu na myśli, że okaże Moc Swego Ramienia i przezwycięży Wroga

[5]     po wizycie Pana w 1985 roku, kiedy to ignorowałam Boga. Jezus musiał przyjść Osobiście

i ożywić moją duszę i uzdrowić mnie

[6]     sądzę, że przez słowo „oni” ma On na myśli „Swoich pasterzy”

[7]     przez grecko-prawosławnych kapłanów

[8]     zrozumiałam to jako symboliczne, tak jakby skrzywdzona w zły sposób przez człowieka

[9]     Chrystus ma na myśli Swój Kościół

[10]   nowi Apostołowie

[11]   niektóre grecko-prawosławne Kościoły, a także inne

[12]   w kościele

[13]   mówił Ojciec

[14]   Boży czas – Boży czas nie jest naszym czasem

[15]   wymsknęło mi się: „Lubię, kiedy mówisz: «Moja Vassulo»”

[16]   Jego Miłość

[17]   Pisma

[18]   Kiedy nasza grupa odwiedziła Górę Kuszenia, mieliśmy Mszę i grupie rozdawano Hostię, ale kiedy kapłan podszedł do mnie i był ode mnie około metra, Hostia z Kielicha wyleciała i doleciała do mnie, akurat udało mi się ją chwycić w dłonie. Kapłan powiedział: „Jezus po prostu nie mógł się doczekać…”

[19]   Ziemia

[20]   Zawahałam się powiedzieć resztę…

[21]   Natychmiast wyczułam, jak cierpi Jezus, kiedy nas karze, cierpi On wielkie udręczenie, ponieważ Jego Miłość jest tak wielka nawet dla największego grzesznika na tej ziemi i przypomniało mi to o Jonaszu, który był niezadowolony, że Bóg oszczędził Niniwę, kiedy się nawróciła…

[22]   Aniołowie

[23]   Iz 65,8

[24]   Moi przyjaciele i ja wyszliśmy na kawę i rozmawiali oni z entuzjazmem, jak są „uniesieni”, kiedy rozmawiają ze mną przez telefon, co daje im radość, nawet jeśli wcześniej byli właśnie „przygnębieni”; że jest to jak lekarstwo. Uciekłam swoimi myślami do tego, że powiedziałam sobie, czemu mi się coś takiego nie przytrafia, ktoś do podniesienia mnie moralnie, kiedy jestem przygnębiona… i od razu usłyszałam Głos Jezusa mówiący mi po grecku και εμένα θεν με λογαριάζης? A Ja, czy się nie liczę?

================================================================================================================================================


+++