LIST od Vassuli - 25 Stycznia 2024

Dziś, gdy piszę, jest 25 stycznia, ostatni dzień tygodnia jedności. Powinniśmy nadal skupiać się i modlić o jedność i pojednanie, ponieważ jest to podstawowe orędzie Prawdziwego Życia w Bogu.

Pamiętacie, jak wiele lat temu Jezus zadał mi pytanie: „który Dom jest ważniejszy, twój dom czy Mój Dom?” Odpowiedź, jaką Mu udzieliłem, brzmiała: „Twój dom, Panie”. „Ożyw Mój Dom, upiększ Mój Dom i zjednocz Mój Dom…” – to było Jego wezwanie; takie jest orędzie Prawdziwego Życia w Bogu. Od tego czasu wszyscy ciężko pracowaliśmy, aby postępować zgodnie z Jego instrukcjami i przyprowadzać do życia dusze, które były duchowo martwe, i do Stada, jednocząc je z Jezusem. Ciężko pracowaliśmy, aby jednoczyć różne Kościoły, aby budować Ciało Chrystusa i żyć w jedności w różnorodności, przekazując światu i wszystkim Kościołom przesłanie, że jedność jest możliwa. Gromadzenie około 21-24 Kościołów za każdym razem podczas naszych pielgrzymek jest dziełem Boga. Pismo Święte mówi, abyśmy współdziałali w dalszym budowaniu Ciała Chrystusa i upiększaniu go, „aby święci razem stanowili jedność w dziele posługi, budując Ciało Chrystusa”. (Efezjan 4:12) Jedność Kościołów uzdrowi i skonsoliduje Kościół, przynosząc Pokój światu. Pojednawszy się między sobą, jednamy się także z Bogiem, co może sprawić, że On odsunie lub zmniejszy Karę Ognia, która jest teraz tak bliska.

Przez Boską moc zbliżył się do nas, abyśmy mogli Go poznać i zrozumieć, doprowadzając naszą duszę do prawdziwego oddania siebie i prawdziwej miłości do Niego. Powierzył nam Swoje boskie orędzia w czasach, gdy szatan kusi świat, aby wprowadzić w niego głębszą schizmę i aby popadł głębiej w występek, deprawację, nienawiść, zepsucie i podział. Wszedł do Kościoła wśród jego pasterzy, aby ich podzielić, tak żeby występowali jeden przeciwko drugiemu, osłabiając w ten sposób Kościół i to, co on reprezentuje. Jest to dzieło szatana przed powrotem Chrystusa. Przypomina mi to sytuację, gdy Chrystus wyjaśnił mi, gdzie i jak chciałby, abym Mu służyła. Powiedział wtedy ze smutkiem w Głosie, że wyśle mnie do świata, w którym Go odrzucają, biczują, plują na Niego i ponownie Go krzyżują. Dzisiejszy świat niszczejący i odstępczy.

W tych dniach próbowałam odkryć i zrozumieć, czego Pan chce ode mnie. W tych dniach pobudza mnie do przypomnienia wszystkim, że Jego powrót jest bliski i że świat pogrąży się w głębszych udrękach. Przypomniał mi, żebym nadal odmawiała dwie modlitwy przekazane nam przez Niego, jedną z 13 listopada 2006 r. i jedną z 28 listopada 2009 r.

Ziemia się zatrzęsie i zachwieje ze swojego miejsca.

18 lutego 1993 roku Pan dał nam ostrzeżenie. Powiedział, że jeśli świat będzie trwać w swoim grzechu i nie okaże skruchy, a Kościół pozostanie podzielony, "biada", "biada" "biada"[1] spadną na ziemię i na wszystkich ludzi na ziemi.

Nasza Błogosławiona Matka przekazała nam również 7 stycznia 2008 roku bardzo surowe orędzie mówiąc, że jesteśmy bardzo blisko wydarzeń przepowiedzianych przez naszego Pana dla ludzkości i że są one już u naszych drzwi; katastrofalne wydarzenia, które przyciąga apostazja świata, podział Kościoła i brak miłości. W niegodziwym świecie nie słychać skruchy. Te wydarzenia są skutkiem świata, który nie okazuje skruchy, który odrzuca Słowo Boże i Samego Boga. Złość, hipokryzja i bezbożność ludzkości sprowadzą na nas Ogień Boży.

Nasza Błogosławiona Matka powiedziała, że ziemia jest w niebezpieczeństwie i będzie cierpieć ogień, a gniew Boży nie będzie mógł już dłużej być powstrzymywany i spadnie na to pokolenie, ponieważ człowiek odmawia zerwania z grzechem. A Boże Miłosierdzie przez te wszystkie lata miało przyciągnąć do Niego jak najwięcej ludzi, wyciągając Swoje Ramię, aby ich ocalić, ale tylko nieliczni rozumieli i słuchali. I że czas Jego Miłosierdzia nie potrwa długo, i nadchodzi czas, w którym wszyscy zostaną poddani próbie, a ziemia wypluje z siebie rzeki ognia, a ludzie na świecie zrozumieją swoją bezwartościowość i swoją bezsilność, nie mając Boga w sercach. Powiedziała, że Bóg jest stanowczy i wierny swemu Słowu.

Nadszedł czas, w którym dom Boży zostanie poddany próbie, a ci, którzy odrzucili Jego Miłosierdzia, zakosztują Bożego Ognia. O tych, którzy pozostali wierni Bogu, powiedziała, że sąd ognia nie będzie dla nich tak dotkliwy, ponieważ w duchu będą się cieszyć wezwaniem Boga, który ich powołał do życia.

Ale to nie jest jedyne orędzie, jakie otrzymałam o tym, jak świat będzie cierpiał, jeśli nie zawrze pokoju z Bogiem i nie okaże skruchy. Jest kilka orędzi i wizji ognia, który wkrótce nadejdzie na nas.

Oto fragment orędzia z 18 lutego 1993 r.

"ma być otwarta szósta pieczęć[2] i zostaniecie wszyscy zanurzeni w ciemnościach i nie będzie żadnego oświetlenia bo dym, który wydostanie się z Otchłani będzie jak dym z olbrzymiego pieca, tak że słońce i niebo zostanie nim zaciemnione;[3] a z Mojego Kielicha Sprawiedliwości sprawię, że będziecie przypominać węże, żmije, sprawię, że w tych dniach ciemności będziecie czołgali się na brzuchu i będziecie jedli proch[4]; zmiażdżę was do ziemi aby wam przypomnieć, że nie jesteście lepsi niż żmije …. będziecie się dusić i dławić w waszych grzechach; (to pokazuje, że jakiś sposób grawitacja ziemi zmieni się.)

w Moim gniewie zdepczę was, podepczę was w Moim gniewie! rozumiecie? czterech Moich aniołów stoi z zatroskaniem wokół Mego Tronu, czekając na Moje rozkazy; kiedy usłyszycie grzmoty piorunów i zobaczycie błyski błyskawic wiedzcie, że nadeszła Godzina Mojej Sprawiedliwości; poruszy się ziemia i jak spadająca gwiazda wstrząśnie się w posadach,[5] wykorzeniając góry i wyspy z ich miejsc; zostaną unicestwione całe narody; niebo zostanie usunięte jak księga, którą się zwija,[6] jak widziałaś to w swojej wizji, córko;[7]

(21 lipca 1990):

(Ujrzałam w widzeniu, że patrzyłam na zewnątrz przez okno. Był świt. Nagle ziemia pod moimi stopami zaczęła się gwałtownie trząść. Grunt wznosił się i opadał. Trzęsienie ziemi miało skalę osiem. Nie ustawało. Spojrzałam z okna na niebo ponieważ traciło ono swoją jasność. Wpatrywałam się w niebo podczas gdy ono stawało się coraz ciemniejsze z sekundy na sekundę aż stało się zupełną nocą. Wtedy zobaczyłam spadające gwiazdy, lub raczej, wydawało się jakby spadały ze wschodniego widnokręgu na zachodni; wydawało się jakby opuszczały niebo. Potem trzęsienie ustało i nastąpiła straszliwa ciemność. Ujrzałam, że mam nikłe światło w swoim pokoju. Wyjrzałam przez okno, ale tylko trzy lub cztery domy miały światło w całym mieście.)

(kontynuacja orędzia z 18 lutego 1993): "wielka agonia spadnie na wszystkich mieszkańców; i biada niewierzącym! słuchajcie Mnie: a gdyby ludzie mówili ci dzisiaj: „ach, ale Żyjący będzie miał Miłosierdzie nad nami, twoje proroctwo nie jest od Boga ale od twojego własnego ducha;” powiedz im: chociaż uważani jesteście za żywych, jesteście martwi; wasze niedowiarstwo potępia was, ponieważ odmówiliście uwierzenia w Mój czas Miłosierdzia i zabroniliście szerzenia Mojego Głosu przez Moich rzeczników aby ostrzegli i ocalili Moje stworzenia, umrzecie również tak jak źli;

kiedy nadejdzie Godzina Ciemności, pokażę wam wasze wnętrze; wywinę waszą duszę wnętrzem na wierzch, a kiedy ujrzycie swoją duszę czarną jak węgiel, nie tylko doświadczycie przerażenia jak nigdy przedtem, ale w agonii będziecie bić się w piersi mówiąc, że wasza własna ciemność jest dużo gorsza niż ciemność was otaczająca; (to pokazuje jak nasze sumienie będzie nas osądzać,  oświecenie naszego sumienia, jak to nazywamy.)

(…) oto jak ukażę Moją Sprawiedliwość narodom i wszystkie narody odczują Mój wyrok kiedy nadejdzie ta Godzina; uczynię ludzkie życie rzadszym niż kiedykolwiek przedtem; potem kiedy Mój gniew będzie zaspokojony, umieszczę Mój Tron w każdym z was, i razem jednym głosem i jednym sercem i jednym językiem będziecie wysławiać Mnie, Baranka;

wystarczy na dzisiaj, Moja Vassulo; nie bądź rozgoryczona swym własnym ludem i nie zamartwiaj także swego serca, duszo; pokażę ciebie światu jako znak jedności; zaprzecza się tobie i odrzuca, ale wiesz teraz dlaczego: ponieważ jedność nie jest mile widziana, tak jak Miłość nie jest mile widziana w wielu sercach; brakuje szczerości ….

przyjdź, my, nas?

Tak, mój Panie …

Poniżej są dwie modlitwy, które Jezus prosił abyśmy się modlili.

13 Listopada 2006

(Modlitwa Skruchy i Uwolnienia)

Pan powiedział:

Moja Vassulo, pokój niech będzie z tobą; raduję się, gdy przychodzisz do mnie w ten sposób; kiedy mówisz w Moim Imieniu, niech zgromadzenie wiernych poświęci Mi siebie; niech żałują przede Mną tymi słowy:

Panie, przez wszystkie te lata znosiłeś

mnie z moimi grzechami, ale mimo tego

ulitowałeś się nade mną;

zwodzony byłem pod każdym względem,

lecz teraz nie będę już więcej grzeszyć;

skrzywdziłem Cię i byłem niesprawiedliwy;

już więcej taki nie będę; wyrzekam

się grzechu, wyrzekam się Diabła,

wyrzekam się niegodziwości, która plami mą duszę;

uwolnij moją duszę od wszystkiego,

co jest przeciwne Twojej świętości;

błagam Cię, Panie, abyś uratował mnie

od wszelkiego zła; przyjdź teraz, Jezu,

przyjdź teraz i pozostań w moim sercu;

wybacz mi, Panie, i pozwól, bym spoczął

w Tobie, bo jesteś Ty moją Tarczą, moim

Odkupicielem i moim Światłem i Tobie w pełni ufam;

od dzisiaj będę Cię błogosławił, Panie, zawsze;

odrzucam zło i wszystkich innych

bożków i idole, bo Ty jesteś Najwyższy

nad światem, o wiele przewyższający wszystkie bóstwa;

Twoim potężnym ramieniem uwolnij

mnie od złego zdrowia, uwolnij mnie od

zniewolenia, uwolnij mnie od kłopotów

i pokonaj mojego wroga, Diabła; przybądź

mi szybko na pomoc, O, Zbawco!

Amen

Ja, Bóg, kocham cię, umiłowana; my, nas? Ja Jestem

28 Listopada 2009

" – zwracaj się do Mnie, Vassulo, w ten sposób:

„Czuły Ojcze,

nie spuszczaj bicza Swego gniewu na to pokolenie,

bo zginie zupełnie,

nie spuszczaj na Swe stado utrapienie

i udrękę; bo wyschną wody i zwiędnie przyroda,

wszystko polegnie, a Twój gniew

nie pozostawi po nich żadnego śladu,

żar Twojego Tchnienia postawi

ziemię w płomieniach, obracając ją w ugór!

z widnokręgu będzie widać gwiazdę;

noc zostanie spustoszona, a popioły

spadną jak śnieg w zimę, okrywając

Twój lud niczym duchy;

zmiłuj się nad nami, Boże,

i nie oceniaj nas surowo;

wspomnij na serca, które radują się

w Tobie, a Ty w nich!

wspomnij na Twoich wiernych i nie dopuść,

aby Twa Ręka spadła na nas z siłą,

lecz podnieś nas raczej w Swoim

Miłosierdziu i umieść Twoje przykazania w każdym

sercu; Amen”

kiedy będę czynił wyrzuty temu pokoleniu, Mój gniew zapłonie na apostatę; mogę przebaczyć ich występki i ich grzechy, lecz wciąż muszą być czynione wielkie zadośćuczynienia; teraz Najwyższy jeszcze raz obwieścił Swoje Słowa, a ogłoszony Wyrok będzie zależny od waszych modlitw, pokolenie, waszych dzieł miłosierdzia, waszej miłości i waszego dzielenia się;"

Drodzy przyjaciele, starajmy się bardziej zadowolić Boga i postępować zgodnie z Jego wskazówkami, i tak jak On zawsze powtarzał, tak i dzisiaj powie nam: „nie bójcie się”…

W Chrystusie,

Vassula[1]    Wyjaśnienie tłumacza: Ap 9,12. Vassula wspomniała, że użyła te słowa 3 razy tak jak w Apokalipsie.

[2]             Ap 6,12.

[3]             Ap 9,12.

[4]             Rdz 3,14.

[5]             Iz 13,13.

[6]             Ap 6,14.

[7]             21 lipca 1990 r.


           List Vassuli              

                                                 
21 stycznia 2024


Drodzy Przyjaciele,
Na początku pragnę złożyć Wam serdeczne życzenia świętego Nowego Roku 2024, który mam
nadzieję zbliży Was do Boga i Jego Boskiej Woli. Korzystam także ze sposobności, aby
podziękować każdemu z Was za serdeczne życzenia na ten Nowy Rok oraz z okazji moich urodzin.
Od 18 do 25 stycznia Kościoły są wezwane do gromadzenia się na modlitwie o jedność. Dlatego też
są mile widziane wszelkie modlitwy, zwłaszcza w tym tygodniu, o pojednanie między Kościołami,
zbliżające je ze sobą.
Wielu z nas zostało wezwanych do prawdziwego życia z Chrystusem i w Bogu, który nas
„wskrzesił” ze śmierci duchowej, dziękujemy teraz Bogu za Jego miłosierdzie, które nam okazał.
Powinniśmy zatem pozostać związani z Mistycznym Ciałem Chrystusa (Kościołem) i Jego
Tradycją, i upewnić się, że nikt nie przyjdzie, aby nas zwieść, raczej powinniśmy słuchać tego,
czego uczył nas Chrystus, nie tylko przez Pismo Święte, ale także przez Jego przypomnienia,
którymi są orędzia Prawdziwego Życia w Bogu. Unikajmy bezsensownych i antagonizujących
dyskusji, które mogą odebrać nam pokój, jaki dał nam Pan.
Nadal powinniśmy modlić się za rządzących w każdym kraju, aby zwrócili się ku Bogu i żyli
zgodnie z Jego Wolą, ponieważ Chrystus pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni i cieszyli się
wiecznie w Jego Obecności.
Dziękuję Chrystusowi za udzielenie mi siły i woli do dalszego służenia Mu z energią i
entuzjazmem. Poznawajcie jeszcze bardziej Chrystusa; zaufajcie Jego niewyczerpanej cierpliwości,
Jego  nieograniczonemu  Miłosierdziu  i  pozwólcie  Panu  wypełnić  Was  po  brzegi  wiarą, nadzieją i
miłością.
Zapewne słyszeliście, że jeden z naszych drogich przyjaciół, Jacques Gay, który był silnym filarem
Prawdziwego Życia w Bogu (PŻwB) i prezydentem Fundacji PŻwB (TLIG Foundation) w
Genewie, został wezwany do swego Wiecznego Domu, aby dołączyć do Jezusa Chrystusa. Jacques
zanurzył się w orędziach niemal od samego początku mojego powołania. Poświęcił wiele i czuł się
tak odpowiedzialny za ochronę Orędzi, że założył Fundację PŻwB w Genewie. Pragnę
podziękować jego żonie, Isabelle, która przez wszystkie te lata razem z Jacquesem promowała z
dużym zapałem orędzia PŻwB, i Isabelle działa nadal, służąc Panu z pasją.
Powrót Chrystusa jest bliski, a Jego przypomnienia o tym wydarzeniu pojawiają się wielokrotnie w
najnowszych Orędziach. Sprawdza się każde proroctwo wymienione i opisane w orędziach PŻwB.
Pismo Święte mówi o wartości prorockiej mów (2 P 1,19), że dobrze robimy, jeżeli przy niej trwamy
jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w
naszych sercach.
Bądźcie nadal zwiastunami orędzi Chrystusa, ponieważ ludzie współcześni nie są zbytnio
zainteresowani słuchaniem o Bogu, a raczej wolą usłyszeć, co Bóg mówi teraz.
Z mnóstwem miłości w Chrystusie,
Vassula